Bản đồ đường lộ, xa lộ, et à các đoạn cầu chui thường dễ bị ngập lụt trong các

Văn Phòng Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp (OEM) Thành Phố Houston khuyến cáo các cư dân và khách thăm tránh các đường lộ ở Houston trong thời gian mưa kéo dài mƛ hoẺ Với Sự HợP Tác Của Sở Công Chánh Houston Và TXDot Houston District, OEM BảN đồJng Tác Cho Các đjng áng, Các đOn xa Lộ / đường Có Thu Lộ Phí, Và Các Cầu Chui đặC BIAệT Dễ Bị NGậP LụT. Du khách nên đặc biệt thận trọng khi đi lại trong các khu vực này.

Nhiệt Độ Quá Nóng : Các Mẹo Nhỏ để Giữ Mát

Khi chỉ số nhiệt tăng trên 108F from hai ngày, Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia có thể ban hành Thông Cáo Thời Tiết Nóng.

CHỉ Số NHIệT LÀ PHươNG PHÁP đ NÓNG THựC Sự CảM THấY KHI độ đượM TÍNNH đJE NHIệT NHIệT độ KHÔNNG KHÍ THựC Tế. Nói nôm na, đó là độ nóng "cảm nhận thấy" chứ không phải là nhiệt độ thực tế bên ngoài.

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CHO TAI HỌA

Có kiến ​​thức, kỹ năng và khả năng để ứng phó với tai họa là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Là Một Người Dân Houston, Quý Vị Có thể Thực Hiện điều Nion Cách Làm Theo Quy Trình chuẩn Bị BốN BướC: LậP Kế Hoạch ứng Phó Khẩn CấP, Chuẩn Bị Túi đồ Dùng Khẩn CấP, đón NGHE Thông Tin Về Tai Họa V à Giúp các thành viên trong cộng đồng của mình tự chuẩn bị.

Để yêu cầu hoặc tải về các bản sao của hướng dẫn ày bằng tiếng Việt, vui long truy
casquette www.houstonoem.org hoặc gọi 3-1-1

Télécharger

Các Bước Bảo Vệ

Đám Cháy Lớn
Các Bước Bảo Vệ
MọI NGườI đượC đề Nghị TRÁNH KHU VựC đ SOK đượN KHI đÁM Cháy đượC Khu Biệt, để Cho Phopp Các Các Phương Tiếp Tiếp ứng Khẩn CấP Ra Vào Hiện TRườNG DễNG. Những người lái xe có thể bị hạn chế tầm nhìn do khói dày đặc.

Tiếp xúc với khói trong thời gian dài có thể dẫn đến các ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe. Các Cư Dân ở GầN đượC Khuyến Cáo Tìm Nơi Troz Nhà, Tắt Hệ Thống Khíu Hòa Khozng Khí Và ấm, Và Các Các Các các cáng Như Cửa Ra Vào Cho đến Khi Hết Khói. NHữNG NGườII Có BệNH Về Tim HoặC HÔ HấP, CHẳNNG HạN NHạY NHạY CảM HơN VìY Nên Tìm NơJA TRị Y Tế NếJE TRịNG TRạNG TRạNC GặNG TRIệU CHứNG THởC HOặC đUH THắT NGựC.

Thường Xuyên Cập Nhật Tin Tức
Người Dân Trong Khu VựC Bị ảNH HưởNG NUNNG NHậT THÔNNG TIN QUC KÊNH CHÍNH THứC: CAC đài Tin TứC Thời Sự địa Phương, Các Kênh Triyền Thông Xã Hội Chính Thức (Twitter Và Facebook), Và Các đài Radio Tin TứC Thời Sự 88.7FM jusqu'à 740AM. Chỉ gọi 9-1-1 trong các trường hợp khẩn cấp đe dọa đến tính mạng.


Rò Rỉ Khí Đốt
Các Bước Bảo Vệ
Tránh Khu Vực Đó
Đề đề Phòng, Sở Cứu Hỏa Houston đề Nghịi Dân Tronh Khu Vực Rò Rỉ Khí đốt Cho Khi đốnh Huống đượC KHắC PHụC VÀ Quyết Xong Hiện TRường.


Trú Ẩn Tại Chỗ do Hoạt Động của Cơ Quan Thi Hành Luật Pháp
Các Bước Bảo Vệ
TruẨn Tại Chỗ
Cư dân ở khu vực :
nên trú ẩn trong tòa nhà nơi gần nhất, đóng và khóa tất cả các cửa sổ và cửa ra vào, và cố gắng càng gần mặt đất càng tố t.

Người dân ở ben ngoài khu vực ranh giới nên tránh lái xe vào khu vực đó cho đến khi hiện trường đã được xử lý xong.

Cập Nhật Tin Tức
Người Dân Trong Khu VựC Bị ảNH HưởNG NUNNG NHậT THÔNNG TIN QUC KÊNH CHÍNH THứC: CAC đài Tin TứC Thời Sự địa Phương, Các Kênh Triyền Thông Xã Hội Chính Thức (Twitter Và Facebook), Và Các đài Radio Tin TứC Thời Sự 88.7FM jusqu'à 740AM.


Trú Ẩn Tại Chỗ do Phát Thải Hóa Chất Độc Hại
Các Bước Bảo Vệ
Để bảo vệ an toàn công cộng, Sở Cứu Hỏa Houston đã ban hành lệnh Trú Ẩn Tại Chỗ cho các khu vực sau đây cho đến khi có thông báo thêm :

TruẨn Tại Chỗ
Cư dân ở khu vực :
nên trú ẩn tại chỗ ngay lập tức. Vật liệu này có thể nguy hiểm cho sức khỏe của quý vị. Có nghĩa là người dân nên tìm nơi trú ẩn bên trong một tòa nhà và tiếp tục bên trong cho đến khi hết nguy hiểm.

  • Đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ. Tắt hệ thống sưởi ấm và làm lạnh. Tìm nơi trú ẩn ở một căn phòng bên trong nhà. Nếu có thể được, hãy bít kín cửa đến phòng trú ẩn của quý vị bằng tấm nhựa và/hoặc băng dính dày.
  • Nếu Quý Vị Tự Bít Kín Trong Một Căn Phòng Bên Trong Nhà, Bảo đảm Quý có thểng PHương Tiện Thông Tin Liên LạC (đài Radio, điện thoại di động, vv ..) để Quý Vị Biết Khi Nà lệnh Trú ẩn Tại Chỗ được bãi bỏ.
  • Các phương tiện xe cộ có thể bảo vệ trong một thời gian ngắn nếu đóng cửa sổ và tắt các hệ thống thông gió. Tuy nhiên, các phương tiện xe cộ ít hiệu quả hơn tòa nhà khi cần nơi trú ẩn tại chỗ.

Cập Nhật Tin Tức
Người Dân Trong Khu VựC Bị ảNH HưởNG NUNNG NHậT THÔNNG TIN QUC KÊNH CHÍNH THứC: CAC đài Tin TứC Thời Sự địa Phương, Các Kênh Triyền Thông Xã Hội Chính Thức (Twitter Và Facebook), Và Các đài Radio Tin TứC Thời Sự 88.7FM jusqu'à 740AM. Chỉ gọi 9-1-1 trong các trường hợp khẩn cấp đe dọa đến tính mạng.

Sơ Tán et Trú Ẩn Tại Chỗ do Phát Thải Hóa Chất Độc Hại

Các Bước Bảo Vệ
Để bảo vệ an toàn công cộng, Sở Cứu Hỏa Houston đã ra lệnh cho người dân trong khu vực dưới đây thực hiện các bước sau đây choth kêmá cáhi thôn:

TruẨn Tại Chỗ
Cư dân ở khu vực :
nên trú ẩn tại chỗ ngay lập tức. Có nghĩa là người dân nên tìm nơi trú ẩn bên trong một tòa nhà và tiếp tục bên trong cho đến khi hết nguy hiểm.

  • Đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ. Tắt hệ thống sưởi ấm và làm lạnh. Tìm nơi trú ẩn ở một căn phòng bên trong nhà. Nếu có thể được, hãy bít kín cửa đến phòng trú ẩn của quý vị bằng tấm nhựa và/hoặc băng dính dày.
  • Nếu Quý Vị Tự Bít Kín Trong Một Căn Phòng Bên Trong Nhà, Bảo đảm Quý có thểng PHương Tiện Thông Tin Liên LạC (đài Radio, điện thoại di động, vv ..) để Quý Vị Biết Khi Nà lệnh Trú ẩn Tại Chỗ được bãi bỏ.
  • Các phương tiện xe cộ có thể bảo vệ trong một thời gian ngắn nếu đóng cửa sổ và tắt các hệ thống thông gió. Tuy nhiên, các phương tiện xe cộ ít hiệu quả hơn tòa nhà khi cần nơi trú ẩn tại chỗ.

Sơ Tán
Cư dân ở khu vực :
nên sơ tán khỏi khu vực đó ngay lập tức.

Cập Nhật Tin Tức
Người Dân Trong Khu VựC Bị ảNH HưởNG NUNNG NHậT THÔNNG TIN QUC KÊNH CHÍNH THứC: CAC đài Tin TứC Thời Sự địa Phương, Các Kênh Triyền Thông Xã Hội Chính Thức (Twitter Và Facebook), Và Các đài Radio Tin TứC Thời Sự 88.7FM jusqu'à 740AM.


Nhà Tạm Trú Mở Cửa cho các Cư Dân Bị Mất Nơi Ở
Các Bước Bảo Vệ
Các Cư Dân Cần Nơi Troz ẩn Ngay Có Thểm Sau đJe HoặC Gọi Chi Nhánh Miền Duyên Hải Vùn-hồng Thập Tự Hồng Thập Tự Hự Kỳ Tại Số 713.525.8300.


Khuyến Cáo về Vận Chuyển Công Cộng
Các Bước Bảo Vệ
Cập Nhật Tin Tức
Để biết tin tức cập nhật về giao thông, theo dõi @METROHouAlerts và @METROHouston trên Twitter và RideMETROAlerts trên Facebook.


Khuyến Cáo et Giao Thông
Các Bước Bảo Vệ
Cập Nhật Tin Tức
Để biết tin tức giao thông cập nhật, site web de truy cập trafic.houstontranstar.org va suivre @HoustonTranstar và @Txdothoustonpio sur Twitter.


Cảnh Báo Bạc
Cách Nhờ Giup Đỡ
Cơ quan thi hành luật pháp tin rằng sự việc người cao niên này biến mất có nguy cơ đe dọa thực sự tới sức khỏe và/hoặc an toàấn cự

Vous verrez que vous n'aurez plus à vous en soucier.


Cảnh Báo AMBRE
Cách Nhờ Giup Đỡ
Vous pourrez alors vous connecter avec eux pour que vous puissiez les utiliser.

Vous verrez que vous n'aurez plus à vous en soucier.

ĐỪNG tìm cách bắt giữ nghi phạm. Vui lòng gọi ngay cho cảnh sát nếu quý vị phát hiện thấy nghi phạm.


Cảnh Báo Xanh Dương
Cách Nhờ Giup Đỡ
Cảnh sát tin rằng nghi phạm là mối đe dọa tức thời đối với công chúng và cơ quan thi hành luật pháp. ĐỪNG tìm cách bắt giữ người này. Vui lòng gọi ngay cho cảnh sát (9-1-1) nếu quý vị phát hiện thấy nghi phạm.